Återköp av aktier

Enligt pressmeddelande den 30 juli, 2018, har styrelsen i Karo Pharma AB beslutat om återköp av egna aktier. Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde om maximalt 86,3 MSEK under perioden fram till och med 31 augusti, 2018. Nedan redovisas återköpen. Per den 27 juli 2018 har sammanlagt 2 464 990 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Detta återköpsprogram är därmed fullbordat och avslutat.

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalttransaktionsvärde per dag (SEK)
18 juni 2018107 20029,6403653 177 447
19 juni 201889 25029,3631002 620 657
20 juni 201886 83929,3666002 550 166
21 juni 2018100 00029,3608002 936 080
25 juni 2018104 90629,278900125 045
26 juni 2018100 00029,2069002 920 690
27 juni 201878 00029,5953002 308 433
28 juni 201898 33229,6578002 916 311
29 juni 201879 57829,6212002 357 196
2 juli 201876 41529,6256002 263 840
3 juli 201865 86229,6712001 954 205
4 juli 201873 52229,6416002 179 310
5 juli 201880 00029,6445002 371 560
6 juli 201869 42529,8194002 070 212
9 juli 201865 50031,3847002 055 698
10 juli 201880 00032,0300002 562 400
11 juli 201881 56231,8717002 599 520
12 juli 201880 00032,1156002 569 248
13 juli 201880 00032,0933002 567 464
16 juli 201880 00032,1070002 568 560
17 juli 201890 00031,9871002 878 839
18 juli 201871 06332,6140002 317 649
19 juli 2018120 00032,4999003 899 988
20 juli 201880 00032,4795002 598 360
23 juli 201871 17133,3450002 373 197
24 juli 201884 68033,6937002 853 183
25 juli 201882 17633,7207002 771 032
26 juli 201890 00034,3467003 091 203
27 juli 201899 50934,8733003 470 207

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt i nedan dokument.