Finansiella rapporter

Årsredovisningar

2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Årsstämma 2021

Senaste rapporterna

22 juli, 2021

Delårsrapport kvartal 2, 2021

April – juni · Intäkterna uppgick till 747,9 (688,9) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +9% för perioden. · Den organiska tillväxten[1] i andra kvartalet uppgick till +8%. Valutaeffekten i kvartalet var 0% medan förvärven av produktportföljerna Pevaryl[®] från Johnson & Johnson och Flux[®], Decubal[®], Apobase[®] och Lactocare[®] från Teva bidrog med tillväxt om 1%....

21 april, 2021

Delårsrapport kvartal 1, 2021

Januari – mars Intäkterna uppgick till 713,0 (793,6) MSEK. Detta motsvarar en minskning med -10% för perioden. Den organiska tillväxten* i första kvartalet uppgick till -16%. Valutaeffekten i kvartalet var -1% medan förvärven av produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson bidrog med tillväxt om 7%. EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 128,1...

30 mars, 2021

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2020

Idag, den 30 mars 2021, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets webbplats, corporate.c3552.cloudnet.cloud. För ytterligare information vänligen kontakta: Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska, den svenska versionen utgör originalversionen och har översatts till engelska. Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt...

18 februari, 2021

Bokslutskommuniké 2020

Kv 4, oktober-december Nettoomsättningen uppgick till 721,2 (649,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 11% för perioden. Den organiska tillväxten* i fjärde kvartalet uppgick till +1%. Valutaeffekten för kvartalet var -1% och 11% hänförligt till förvärven av produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson. EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till -19,4 (8,2) MSEK....