Offentligt uppköpserbjudande

Information avseende EQT VIII:s offentliga uppköpserbjudande

EQT VIII beslutade den 2 januari 2019 att höja det publika budet till aktieägarna i Karo Pharma från 36,90 kronor kontant per aktie till 38,00 kronor kontant per aktie.